Andorra Telecom


Què és?

Andorra Telecom posa a disposició de les entitats socials un número de telèfon de tres dígits per recaptar fons per a projectes de caràcter social. L’import de tots els missatges SMS tramesos al número en qüestió anirà destinat íntegrament a l’entitat beneficiària sense cap despesa associada. Andorra Telecom ha destinat a aquesta iniciativa el rang de números comprès entre el 601 i el 609.

Qui pot demanar-lo?

Poden demanar-lo totes les entitats socials sense ànim de lucre, degudament registrades al Govern i sense subvenció pública substancial. Les entitats han de focalitzar la seva activitat en els col·lectius en risc d’exclusió social, en la defensa dels drets fonamentals de les persones i els animals i en accions destinades a crear una societat millor, més justa i solidària.

Com s’ha de tramitar?

Les sol·licituds es poden tramitar fins al 25 de març del 2021. Hauran d’incloure informació relativa a la persona demandant i l’entitat a la qual representa, les característiques fonamentals del projecte que requereix finançament i el calendari d’accions previst per dur-lo a terme. Tota la informació es pot obtenir en el formulari que es pot descarregar en l’enllaç següent:

 Formulari SMS social

Com es trien els beneficiaris?

El comitè de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la companyia estudiarà, avaluarà i adjudicarà els números entre les sol·licituds rebudes en base als criteris següents: rellevància, impacte, viabilitat, eficàcia i eficiència del projecte presentat. Els resultats es faran públics en aquesta web al llarg del mes d’octubre.

Durada i preu

L’SMS social tindrà una durada d’un any a partir de l’1 de maig del 2021. La tarifa de l’SMS serà d’un euro i anirà íntegrament destinada a l’entitat.

 

Servei d’atenció al client
115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.

Oficines centrals
875 000

de 8h a 18h (de dilluns a dijous)
de 8h a 15h (divendres)

Informació telefònica
nacional i internacional
111

De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).

Servei d’atenció al client
+376 301115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.