Andorra Telecom

Andorra Telecom informa de dos nous ajuts per a les empreses:

1. Descomptes per a les empreses amb ajuts per al lloguer dels locals comercials i les quotes hipotecàries

Els descomptes van adreçats als beneficiaris dels ajuts al lloguer de locals comercials i les quotes hipotecàries, aprovats per decret de Govern de 21 d’octubre (Decret d’aprovació d’un programa extraordinari d’ajuts al lloguer i les quotes hipotecàries de locals comercials en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2).

Aquestes mesures suposaran descomptes a la factura de forma automàtica tal com s’indica a continuació:

  • 100% de descompte als beneficiaris que han obtingut un 75% d’ajut al lloguer o a la quota hipotecària del local comercial, aplicable a la totalitat dels serveis contractats excepte la telefonia mòbil. Es beneficiaran d’aquesta mesura els sectors tancats de l’oci nocturn, els parcs infantils d’interior i també els bars i les cafeteries que dediquin el seu negoci exclusivament a aquesta activitat, segons decret.
  • 50% de descompte als beneficiaris que han obtingut un 50% o bé un 25% d’ajut al lloguer o a la quota hipotecària del local comercial, també aplicable a la totalitat dels serveis contractats excepte la telefonia mòbil. Es beneficiaran d’aquesta mesura les agències de viatges en dedicació exclusiva i els bars o les cafeteries que no es dediquen a aquest negoci de manera exclusiva, segons decret.

Els descomptes s’aplicaran de forma retroactiva des del dia 1 d’octubre, romandran en vigor també el mes de novembre i fins que un nou decret posi fi a aquesta mesura.

L’aplicació dels descomptes es farà efectiva de forma automàtica sobre la base de les resolucions dels ajuts al lloguer i quotes hipotecàries del Ministeri d’Economia a la factura del pròxim mes de desembre.

En aquest sentit, les empreses no han de fer cap gestió addicional via Andorra Telecom.

Els descomptes retroactius del mes d’octubre quedaran també recollits en la propera factura del mes de desembre.

2. Descomptes per a les empreses amb ERTO i reducció de jornada laboral

Les empreses que han obtingut una autorització per a la suspensió temporal dels contractes de treball o per a la reducció de la jornada laboral seran beneficiaries també d’un 50% de descompte en els serveis de telefonia fixa, accés a Internet i serveis de connectivitat.

Els descomptes s’aplicaran sobre la base de la factura del mes de novembre, però es faran efectius a la factura de desembre, de forma automàtica, sense haver de fer cap sol·licitud a Andorra Telecom.

Aquests descomptes seran vigents fins que un nou decret posi fi a aquesta mesura.

Per tal de facilitar l’accés a aquests descomptes, els empresaris que ja tinguin atorgat un ajut per al pagament del lloguer o la hipoteca, o bé una autorització d’ERTO o RJL per part del Govern d’Andorra, gaudiran automàticament dels descomptes. Per a la resta, els ajuts es poden sol·licitar a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern, mitjançant el servei de cita prèvia, o bé des del web www.tramits.ad.
Servei d’atenció al client
115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.

Oficines centrals
875 000

de 8h a 17.15h (de dilluns a dijous)
de 8h a 15h (divendres)

Informació telefònica
nacional i internacional
111

De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).

Servei d’atenció al client
+376 301115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.