Andorra Telecom


El programa Voluntariat per la llengua és un dels eixos de la política lingüística del Govern d’Andorra. Impulsat pel Departament de Política Lingüística del Govern d’Andorra, té el suport d’Andorra Telecom.

Voluntariat per la llengua és un projecte de participació lingüística que consisteix a unir persones catalanoparlants amb d’altres que volen reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana. És una manera no acadèmica i distesa d’aprendre a expressar-se i de relacionar-se en català.

La parella lingüística s’ha de trobar almenys una hora a la setmana, durant un mínim de deu setmanes, per conversar en català mentre passegen, prenen un cafè, van a comprar, etc. Després d’aquestes deu setmanes, l’activitat es pot donar per acabada o bé es pot continuar amb la mateixa parella o amb una altra de nova.

L’objectiu és aconseguir que l’aprenent pugui mantenir una conversa distesa en català, no es tracta de fer ni de rebre una classe. Les parelles es fan segons la disponibilitat horària i la parròquia que escullen els voluntaris i els aprenents.

Customer service
115

From 8am to 11pm (Monday to Sunday).
In case of loss or theft of a mobile terminal, the schedule is 24 hours every day of the week.

Central offices
875 000

from 8h to 18h (from monday to thursday)
from 8h to 15h (friday)

Telephone information
national and international
111

From 8:00 a.m. to 12 p.m. (from monday to sunday).

Customer service
+376 301115

From 8am to 11pm (Monday to Sunday).
In case of loss or theft of a mobile terminal, the schedule is 24 hours every day of the week.